I02 - Brannvern for bedriften FOBTOT, Varighet; 4 timer

Tilfredsstiller din bedrift de krav og plikter som gjelder for brannvern? Kurset brannvern for bedriften, gjennomgår de viktigste kravene for deg og din sikkerhet ved bedriften.

Forskrift om Brannforebyggende tiltak tok tidligere for seg krav til brannvernleder, opplæring og øvelser. Nå står bedriften friere til å tilpasse egne løsninger som er tilpasset din bedrift.


Lovverket med forskrifter sier bl. Annet følgende:

  • Det skal iverksettes rutiner som sikrer kunnskap og kompetanse om brann i bygget, både for ansatte og andre som oppholder seg i bygget.
  • Det skal gjennomføres brannøvelser og opplæring av alle ansatte.
  • Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-miljø og sikkerhetsarbeidet
  • Virksomheten plikter å gi opplæring som omfatter rutiner, og oppgaver i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Følgende emner blir gjennomgått:

  • De viktigste lover, forskrifter og regler for brannvern
  • HMS, forebyggende arbeid og brannteknisk gjennomgang
  • Evakueringsøvelse
  • Bruk av håndslukkere
  • Praktisk trening
  • Avsluttende øvelse

Målgruppe:
Alle ansatte

Krav til forkunnskaper:
Ingen

Repetisjon:
Ingen krav til repetisjon

PÅMELDING

SPØRSMÅL