I03 - Brann og førstehjelp for bedriften, Varighet; 5 timer

 

Grunnleggende kunnskap, praktisk erfaring og realistiske øvelser kan være helt avgjørende for utfallet av en hendelse ved din bedrift. Kurset gir deltakeren kompetanse i forebyggende arbeid, brann og evakuering og livreddende førstehjelp. Det utstedes kursbevis for bedriftens HMS system.

Hovedmål:

Etter gjennomført opplæring, skal kursdeltakeren ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap og kompetanse, slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeidet ved bedriften, samt ivareta oppgaver ved brann, ulykke og akutt sykdom ved bedriften.

 

Følgende emner blir gjennomgått:

  • Opptreden på skadested
  • HMS og forebyggende arbeid
  • Evakueringsøvelse
  • Brannvern – slokkemidler
  • Førstehjelp – Livreddende behandling
  • Praktisk trening
  • Avsluttende øvelse

Målgruppe:
Alle


Krav til forkunnskaper:
Ingen

PÅMELDING

SPØRSMÅL

Den svenska hemsida är under uppbyggnad

Kommer snart