FÖRSTA KONTRAKTET SIGNERAT I SVERIGE

Aviation and Survival Support öppnade filial i Sverige maj 2021 och har nyligen tecknat vårt första stora ramavtal med Försvarsmakten.

Ramavtalet gäller för vidareutveckling, produktion och leverans av Survitec Single Seater Life Rafts. Avtalet har en löptid på sju år och ett ramvärde på cirka 23 miljoner kronor. 

Vi är stolta över att tilldelas detta avtal och det förtroende FMV och Försvarsmakten visar oss.

(Bilden är endast för illustration)

Den svenska hemsida är under uppbyggnad

Kommer snart